§ 41. SPILLET BEGYNNER

A. Åpningsutspillet legges med fremsiden ned
Etter at et bud, en dobling eller en redobling er blitt fulgt av tre passer i rett tur, plasserer motspilleren på den antatte spilleførers venstre side sitt åpningsutspill med fremsiden ned. Et åpningsutspill som ligger med fremsiden ned, kan bare trekkes tilbake etter instruks fra TL etter at det har skjedd en uregelmessighet (se § 47E2). Et kort som trekkes tilbake på denne måten, må settes tilbake på motspillerens hånd.

B. Gjentakelse av meldingsforløpet og andre spørsmål
Etter at åpningsutspillet er lagt på bordet, men før det blir snudd med fremsiden opp, kan utspillerens makker og den antatte spillefører (men ikke den antatte blindemann) hver for seg forlange å få meldingsforløpet gjentatt, eller be om forklaring på meldinger fra motstanderne (se § 20F2 og § 20F3). Spillefører** og hver av motspillerne kan, første gang de skal spille et kort, be om å få gjentatt hele meldingsforløpet. Denne retten utløper når kortet er spilt. Motspillerne (med forbehold om at § 16 kan komme til anvendelse) og spilleføreren beholder retten til å be om forklaringer gjennom hele spillperioden hver gang det er deres egen*** tur til å spille.

C. Åpningsutspillet blir snudd med fremsiden opp
Etter oppklaringsperioden snus åpningsutspillet med fremsiden opp. Spillet begynner ugjenkallelig og blindemanns hånd legges ned på bordet (men se § 54A om et åpningsutspill med fremsiden opp utenfor tur). Etter at det er for sent å få de foregående meldinger gjentatt (se pkt.B ovenfor), har spilleføreren og hver av motspillerne hver gang det er deres egen*** tur til å spille, rett til å få opplyst hva kontrakten er og hvorvidt den er doblet eller redoblet, men ikke av hvem.

D. Blindemanns hånd
Etter at åpningsutspillet er snudd med fremsiden opp, legger blindemann sin hånd ned på bordet foran seg med fremsiden opp, sortert i farger. Fargene legges med kortene i synkende rangering i rekker som ligger med lengderetningen mot spilleføreren og med trumfen lengst til høyre for blindemann. Spillefører spiller både sin egen og blindemanns hånd.

   * Regulerende myndighet kan bestemme at åpningsutspillet skal gjøres med fremsiden opp.
  ** Spilleførers første tur til å spille er fra blindemann, med mindre han har akseptert et åpningsutspill utenfor tur.
*** Spillefører kan spørre når han skal spille fra blindemann og fra sin egen hånd.