§ 4. MAKKERE

De fire spillerne ved hvert bord utgjør to makkerpar eller sider, Nord-Syd mot Øst-Vest. I par- eller lagturneringer deltar spillerne som henholdsvis par og lag, og beholder de samme parsammensetningene gjennom en hel sesjon (unntatt ved utskiftinger som er godkjent av TL). I singelturneringer deltar spillerne enkeltvis, og skifter makker i løpet av sesjonen.