§ 39. MELDING ETTER AVSLUTTENDE PASS

A. Meldinger som blir annullert
Alle meldinger etter den avsluttende pass blir annullert.

B. Pass eller melding av spilleførerens side
Dersom den feilendes VM melder før korrigering for regelbruddet er fastsatt, eller meldingen er pass fra en motspiller eller en hvilken som helst melding fra den fremtidige spillefører eller blindemann, gjøres ingen annen korrigering.

C. Andre handlinger av en motspiller
Dersom den feilendes VM ikke melder før korrigering er fastsatt, og meldingen er et bud, dobling eller redobling fra en motspiller, kan utspillsrestriksjonene i § 26 bli brukt.