§ 38. BUD PÅ MER ENN SJU TREKK

A. Ikke noe spill er tillatt
Det er aldri tillatt å spille kontrakter på mer enn sju trekk.

B. Bud og etterfølgende meldinger trekkes tilbake
Bud på mer enn sju trekk blir annullert sammen med alle etterfølgende meldinger.

C. Feilende side må passe
Den feilende spiller erstatter budet med pass. Meldingene fortsetter - dersom de ikke allerede er avsluttet - og begge spillerne på den feilende side er pålagt å passe resten av meldingsforløpet. 

D. Mulig tap av rettighetene i § 23 og § 26
Både § 23 og utspillsrestriksjonene i § 26 kan bli brukt. Men § 23 og § 26 kan ikke brukes dersom den feilendes VM har meldt etter regelbruddet, og før det er fastsatt korrigering for det.