§ 37. MELDING SOM BRYTER PÅBUD OM Å PASSE

A. Den feilendes VM melder før korrigering
Dersom den ulovlige meldingen var et bud, dobler eller redobler fra en spiller som var pålagt å passe (men ikke en melding i strid med § 19A1 eller § 19B1) og den feilendes VM melder før TL har fastsatt korrigering, blir meldingen og alle etterfølgende meldinger stående. Dersom den feilende spiller var pålagt å passe resten av meldingsforløpet, må han fortsatt passe når det blir hans tur. Det er ikke utspillsrestriksjoner etter § 26.

B. Den feilendes VM melder ikke før korrigering.
Når A ikke skal brukes

  1. Ethvert bud, dobling eller redobling fra en spiller som er pålagt å passe annulleres.
  2. Meldingen erstattes med pass og begge spillere på feilende side må passe resten av meldingsforløpet. Både § 23 og utspillsrestriksjonene i § 26 kan bli brukt.