§ 36. DOBLING ELLER REDOBLING SOM IKKE ER TILLATT

A. Den feilendes VM melder før det er fastsatt korrigering
Dersom den feilende spillers VM melder før korrigering av dobling eller redobling som ikke er tillatt, blir både den ulovlige meldingen og alle etterfølgende meldinger slettet. Meldingene går tilbake til den spilleren som var i tur og fortsetter som om det ikke har vært noen uregelmessighet. Det er ikke utspillsrestriksjoner ifølge § 26.

B. Den feilendes VM melder ikke før det er fastsatt korrigering
Når A ikke skal brukes:

  1. Enhver dobling eller redobling som ikke er tillatt etter § 19 trekkes tilbake.
  2. Den feilende må avgi en lovlig melding, meldingsforløpet fortsetter og den feilendes makker må passe resten av meldingsforløpet.
  3. Både § 23 og utspillsrestriksjonene i § 26 kan bli brukt.
  4. Dersom det var en melding utenfor tur, går meldingene tilbake til den spilleren som var i tur. Den feilende spilleren kan avgi en hvilken som helst lovlig melding i sin tur, men hans makker må passe resten av meldingsforløpet. Både § 23 og utspillsrestriksjonene i § 26 kan bli brukt.