§ 35. MELDINGER SOM IKKE ER TILLATT

Følgende meldinger er ikke tillatt:
1. En dobling eller redobling som ikke er tillatt etter § 19. § 36 brukes.
2. En melding, dobling eller redobling av en spiller som er pålagt å passe. § 37 brukes.
3. En melding på mer enn 7 trekk. § 38 brukes.
4. En melding etter avsluttende pass i meldingsforløpet. § 39 brukes.