§ 34. RETTEN TIL Å MELDE TAPES IKKE

Når det etter en melding har vært tre passer etter hverandre, og en eller flere er utenfor tur, brukes § 17E2