§ 33. SAMTIDIGE MELDINGER

En melding som avgis samtidig med en melding fra den spiller som stod i tur til å melde, betraktes som en påfølgende melding.