§ 32. DOBLING ELLER REDOBLING UTENFOR TUR

VM kan godta en dobling eller redobling utenfor tur (se § 29A), men en ukorrekt dobling eller redobling kan aldri bli godtatt (men dersom den feilendes VM likevel melder etter slik melding, se § 36). Hvis meldingen utenfor tur ikke blir godtatt, blir den annullert, og utspillsrestriksjoner etter § 26B kan bli brukt. Og:

A. Når det er makkers tur til å melde
Hvis en dobling eller redobling utenfor tur er blitt avgitt når det var den feilendes makkers tur til å melde, skal den feilendes makker passe resten av meldingsforløpet (se også § 23 om pass som skader den ikke-feilende side).

B. Når det er HMs tur til å melde
Hvis en dobling eller redobling utenfor tur er avgitt når det er den feilendes HMs tur til å melde, skjer følgende:

  1. Hvis den feilendes HM passer, må den feilende gjenta sin dobling eller redobling som er avgitt utenfor tur, og det blir ingen korrigering hvis ikke doblingen eller redoblingen er ulovlig; i så fall brukes § 36.
  2. Hvis den feilendes HM avgir et bud, dobler eller redobler, kan den feilende i sin tur avgi en hvilken som helst lovlig melding, men den feilendes makker må passe resten av meldingsforløpet. Se § 23 om pass som skader den ikke-feilende side.