§ 31. BUD UTENFOR TUR

Når en spiller har avgitt et bud utenfor tur, har avgitt en kunstig pass eller har passet makkers kunstige bud (se § 30C), og budet er annullert fordi muligheten til å godta budet etter § 29A ikke er blitt benyttet, gjelder følgende erstatningsregler:

A. Det er HMs tur til å melde
Når den feilende har meldt og det er HMs tur til å melde:

  1. Hvis denne motstander passer, må den feilende gjenta den meldingen som ble avgitt utenfor tur, og hvis det er en lovlig melding, blir det ingen straff.
  2. Hvis denne motstander avgir et lovlig* bud, en dobling eller redobling, kan den feilende avgi en hvilken som helst lovlig melding. Når denne meldingen:

    (a) Gjentar den samme benevnelse som meldingen utenfor tur var avgitt i, må den feilendes makker passe første gang det blir hans tur til å melde (se § 23).

    (b) Ikke gjentar den samme benevnelsen som meldingen utenfor tur, eller var en kunstig pass eller en pass på makkers kunstige melding, kan utspillsrestriksjoner etter § 26 bli brukt, og den feilendes makker må passe resten av meldingsforløpet (se § 23).

B. Det er makkers eller VMs tur til å melde
Når den feilende avgir et bud når det er makkers tur til å melde, eller VMs tur til å melde og den feilende ikke har meldt tidligere**, må den feilendes makker passe resten av meldingsforløpet (se også § 23 om pass som skader den ikke-feilende side). Utspillsrestriksjoner etter § 26 kan bli brukt.

** En ulovlig melding av HM korrigeres på vanlig måte
** Senere meldinger når det er VMs tur til å melde, er forandring av melding (§ 25).