§ 30. PASS UTENFOR TUR

Når en spiller har passet utenfor tur (og meldingen er annullert fordi muligheten til å godta den ikke er benyttet, se § 29A), skjer følgende: (Dersom passen er kunstig se C.)

A. Før noen av spillerne har avgitt bud
Når en spiller har passet utenfor tur før noen av spillerne har avgitt bud, må den feilende passe første gang det blir hans tur til å melde, og § 23kan bli brukt.

B. Etter at det er avgitt bud

  1. Når det blir passet utenfor tur etter at en av spillerne har avgitt bud og når det er HMs tur til å melde, må den feilende passe neste gang han er i tur til å melde 
  2. (a) Etter at en spiller har avgitt bud, må den feilende som har passet utenfor tur -- når det er makkers tur til å melde -- passe resten av meldingsforløpet. § 23 kan bli brukt.

    (b) Den feilendes makker kan avgi ethvert tilstrekkelig bud eller passe, men ikke doble eller redoble i den aktuelle melderunden. § 23 kan bli brukt.
  3. Når det blir meldt pass utenfor tur etter at en spiller har avgitt bud, og det er den feilendes VM som skal melde, er passen en forandring av melding. § 25 brukes.

C. Når passen er kunstig
Når en pass utenfor tur er kunstig, eller er pass av en kunstig melding, brukes § 31 og ikke § 30.