§ 3. BORDOPPSTILLING

Ved hvert bord spiller det fire spillere, og bordene er nummerert i en rekkefølge som er fastsatt av TL. Hvor Nord er, fastsettes av TL. Spillerne som sitter i de andre kompassretningene inntar sin normale plassering i forhold til Nord.