§ 29. FREMGANGSMÅTEN ETTER AT DET ER MELDT UTENFOR TUR

A. Tap av rett til å få ilagt straff
Etter en melding utenfor tur kan den feilendes VM velge å melde, og mister dermed retten til korrigering.

B. Annullering av melding utenfor tur
Dersom A ikke anvendes, annulleres en melding utenfor tur, og meldingen går tilbake til den spiller som stod i tur til å melde. Den feilende kan avgi enhver lovlig melding i rett tur, men det kan bli korrigeringer som beskrevet i 
§ 30, § 31 eller § 32for den feilendes side.

C. Meldingen utenfor tur er kunstig
Dersom en melding utenfor tur er kunstig, skal bestemmelsene i 
§ 30, § 31 og § 32 gjelde fargen (fargene) meldingen viser, og ikke meldingens benevnelse.