§ 28. MELDING BETRAKTES SOM AVGITT I TUR

A. Tvungen pass fra HM
En melding blir betraktet som avgitt i rett tur når en spiller melder når det er HMs tur til å melde, dersom denne motstanderen ifølge lovene er tvunget til å passe.

B. Melding av spiller i tur annullerer melding utenfor tur
En melding blir betraktet som avgitt i rett tur når den avgis av den spiller som stod i tur til å melde før det er fastsatt korrigeringer for meldingen utenfor tur avgitt av en motstander. Å avgi en slik melding fjerner retten til korrigering for uregelmessigheten, og meldingene fortsetter som om motstanderen ikke hadde meldt ved denne anledning, men § 
16D2gjelder.