§ 27. UTILSTREKKELIG BUD

A. Godtagelse av utilstrekkelig bud

  1. Ethvert utilstrekkelig bud kan bli godtatt (behandlet som lovlig) dersom den feilendes VM velger å gjøre det. Hvis denne spilleren melder, er det automatisk godtatt.
  2. Hvis en spiller avgir et utilstrekkelig bud utenfor tur, brukes § 31

B. Utilstrekkelig bud som ikke blir godtatt
Hvis et utilstrekkelig bud avgitt i riktig tur ikke blir godtatt (se A), skal det rettes til en lovlig melding (men se 3 nedenfor). Deretter

  1. (a) dersom det utilstrekkelige budet erstattes med et bud med samme benevning på laveste lovlige nivå og både det utilstrekkelige budet og det nye budet ifølge TLs mening utvilsomt ikke er kunstig fortsetter meldingsforløpet uten ytterligere korrigering. § 16D skal ikke anvendes, men se D nedenfor.

    (b) dersom, unntatt som i (a), det utilstrekkelige budet erstattes med en lovlig melding som ifølge TLs mening har samme betydning* som, eller mer nøyaktig betydning* enn det utilstrekkelige budet (det vil si betydning som i sin helhet omfattes av mulige betydninger av det utilstrekkelige budet) fortsetter meldingsforløpet uten ytterligere korrigering, men se D nedenfor.
  2. unntatt som tillatt i B1 ovenfor, dersom det utilstrekkelige budet erstattes med et tilstrekkelig bud eller pass må den feilendes makker passe hver gang det er hans tur til å melde. Utspillsrestriksjoner etter § 26 kan bli brukt, og se § 23
  3. unntatt som tillatt i B1(b) ovenfor, dersom den feilende spiller forsøker å erstatte det utilstrekkelige budet med dobler eller redobler kanselleres denne meldingen. Den feilende spilleren må erstatte det utilstrekkelige budet som tillatt ovenfor og hans makker må passe resten av meldingsforløpet. Utspillsrestriksjoner etter§ 26 kan bli brukt, og se § 23
  4. dersom den feilende spilleren forsøker å erstatte det utilstrekkelige budet med et annet utilstrekkelig bud bruker TL B3 ovenfor med mindre VM godtar det siste utilstrekkelige budet som tillatt i A.

C. For tidlig retting av utilstrekkelig bud
Hvis den feilende spiller erstatter sitt utilstrekkelige bud før TL har opplyst om aktuelle korrigeringer, og det utilstrekkelige budet ikke blir godtatt etter reglene i A, så blir det siste budet stående. TL bruker den aktuelle bestemmelsen ovenfor.

D. Ikke-feilende side er skadet
Når TL har brukt B1 ovenfor og etter at spillet er slutt mener at det kunne blitt et annet resultat uten hjelpen fra det utilstrekkelige budet, og som en konsekvens av dette at ikke-feilende side er skadelidende (se § 12B1), skal han tildele et justert resultat på spillet. Han skal da søke å tildele et resultat så nær som mulig det sannsynlige resultatet på spillet dersom det ikke hadde vært avgitt noe utilstrekkelig bud.

* Betydningen av (tilgjengelig informasjon fra) en melding omfatter både hva meldingen viser og hva den benekter.