§ 26. TILBAKETRUKKET MELDING - UTSPILLSRESTRIKSJONER

Når en feilende spiller trekker tilbake en melding og velger å avgi en annen* melding som sin endelige i denne tur, vil følgende skje dersom han blir motspiller:

A. Meldingen henviste til bestemt(e) farge(r) 
Hvis den tilbaketrukne melding utelukkende henviste til en bestemt farge eller bestemte farger (og ingen annen farge), og:

  1. Hvis hver slik farge er vist lovlig i meldingsforløpet av den samme spilleren, blir det ingen utspillsstraff, men se § 16D.
  2. Hvis noen farge ikke er vist lovlig av samme spiller i meldingsforløpet, kan spillefører første gang den feilendes makker har utspillet (det kan være åpningsutspillet) enten:

    (a) Forlange at den feilendes makker spiller en slik farge (etter spilleførers valg hvis det er mer enn én slik farge), eller

    (b) Forby den feilendes makker å spille ut i (en) slik farge. Forbudet gjelder så lenge han beholder utspillet.

B. Andre meldinger som trekkes tilbake
Når det gjelder andre meldinger som blir trukket tilbake, kan spilleføreren forby den feilendes makker å spille ut en hvilken som helst farge første gang han skal spille ut, innbefattet åpningsutspillet. Et slikt forbud gjelder så lenge han har utspillet.

* En melding gjentatt med en helt annen betydning, er en annen melding.