§ 25. LOVLIG OG ULOVLIG ENDRING AV MELDING

A. Melding avgitt i vanvare

  1. Helt til hans makker melder, kan en spiller bytte ut en melding avgitt i vanvare med den meldingen spilleren hadde planlagt å avgi, men bare hvis han gjør det eller forsøker å gjøre det uten pause for å tenke seg om. Den siste meldingen (den han hadde til hensikt å avgi) blir stående og behandles etter aktuelle paragrafer.
  2. En melding kan ikke endres etter at spillerens makker har avgitt en etterfølgende melding.
  3. Dersom meldingene avsluttes før de når spillerens makker, kan ingen endring gjøres etter at meldeperioden er slutt (se § 22 ).
  4. Dersom en erstatningsmelding blir tillatt, kan VM endre den meldingen han avga etter den første meldingen. Informasjon fra denne meldingen er lovlig bare for spillerens egen side. Det er ingen annen korrigering.

B. Melding avgitt «med hensikt»

  1. En melding som endres i strid med bestemmelsene i A, kan bli akseptert av den feilendes VM. (Den er akseptert dersom VM med hensikt melder over den.) Den første meldingen er dermed trukket tilbake, den siste meldingen blir stående og meldingene fortsetter.
  2. Unntatt som beskrevet i 1 blir en endring som ikke er tillatt etter A opphevet, og den første meldingen gjelder.
  3. § 16D gjelder for tilbaketrukne meldinger.