§ 24. KORT SOM ER VIST ELLER SPILT UT FØR SPILLPERIODEN

Når TL finner at en spiller under meldeperioden ved en feil har forårsaket at ett eller flere av hans kort er kommet i en posisjon med fremsiden synlig for hans makker, skal TL forlange at kortet eller kortene blir lagt på bordet med fremsiden opp og blir liggende slik til meldeperioden er avsluttet. Informasjon fra slike kort er UI for feilende side og lovlig for den ikke-feilende side. Hvis den feilende spiller blir spillefører eller blindemann settes kortene tilbake på hånden. Hvis den feilende blir motspiller, blir alle slike kort straffekort (se § 50). Dessuten:

A. Lavt kort som ikke er spilt ut for tidlig
Hvis det dreier seg om et enkelt kort med rang lavere enn honnør, og det ikke er spilt ut for tidlig, blir det ingen annen korrigering.

B. Et enkelt honnørkort eller et for tidlig utspilt kort
Hvis det er et honnørkort som er vist eller et hvilket som helst kort som er spilt ut for tidlig, må den feilendes makker passe neste gang det er hans tur til å melde (se § 23 om pass som skader den ikke-feilende side).

C. To eller flere kort er fremvist
Hvis to eller flere kort (uansett størrelse) er fremvist, må den feilendes makker passe neste gang det er hans tur til å melde (se § 23 om pass som skader den ikke-feilende side).