§ 23. OPPMERKSOMHET PÅ MULIG SKADE 

Når TL mener at en feilende spiller da uregelmessigheten ble begått, kunne ha visst at uregelmessigheten kunne skade den ikke-feilende side, skal TL forlange at meldingene og spillet fortsetter (hvis det ikke allerede er fullført). Når spillet er fullført, skal TL tildele en justert score dersom han kommer frem til at den feilende side tjente på uregelmessigheten*.

* Som f.eks ved makkerens tvungne pass.