§ 22. FREMGANGSMÅTEN ETTER AT MELDINGENE ER AVSLUTTET

A. Avslutning av meldingene

Meldingene avsluttes når:

  1. Alle fire spillerne melder pass (men se § 25). Hendene legges tilbake i mappen uten at det spilles. Det skal ikke gis om igjen.
  2. En eller flere av spillerne har avgitt bud, og det er tre passer i korrekt rekkefølge etter det siste budet. Det siste budet blir kontrakten (men se § 19D).

B. Avslutning av meldeperioden

1.     Meldeperioden avsluttes når -- etter at meldingene er slutt som beskrevet i A2 -- en av motspillerne gjør et utspill med billedsiden opp (dersom utspillet er utenfor tur, se § 54). Perioden mellom at meldingene er slutt og at meldeperioden er slutt kalles «Oppklaringsperioden».

  1. Hvis ikke noen spiller avgir et bud (se A1), avsluttes meldeperioden når alle fire hender er lagt tilbake i mappen.