§ 21. MELDING BASERT PÅ UKORREKTE OPPLYSNINGER

A. Melding basert på egen misforståelse
Det gis ingen korrigering eller erstatning til en spiller som handler på grunnlag av egen misforståelse.

B. Melding basert på ukorrekte opplysninger fra en motstander

  1. (a) Helt til meldeperioden er avsluttet og forutsatt at spillerens makker ikke har avgitt noen påfølgende melding, kan en spiller endre en melding uten andre følger for hans side når TL dømmer at beslutningen om å avgi meldingen kan ha vært påvirket av feil informasjon fra en motstander (se § 17E). Unnlatelse av omgående å alertere en melding som kreves alertert av regulerende myndighet, er feilinformasjon. 

    (b) TL skal anta at det er feil forklaring og ikke feil melding, når han mangler bevis for at det er feil melding
  2. Når en spiller velger å forandre sin melding på grunn av ukorrekte opplysninger (som under 1. ovenfor), kan denne spillers VM i sin tur forandre en eventuell påfølgende melding uten andre korrigeringer med mindre TL når spillet er slutt finner at motstanderens tilbaketrukne melding har formidlet informasjon som har ført til skade for den ikke-feilende side. § 16D skal da brukes.
  3. Når det er for sent å forandre en melding og TL finner at feilende side har fått en fordel på grunn av feilinformasjonen, skal han tildele et justert resultat.