§ 2. MAPPER

Til hver giv som skal spilles i en sesjon, brukes det en mappe som inneholder en kortstokk. Hver mappe er nummerert og har fire lommer med plass til de fire hendene som er merket Nord, Øst, Syd og Vest. Mappen er også merket med giver og soneforhold på følgende måte:

Nord Giver Mappe   1   5   9 13
Øst Giver Mappe   2   6 10 14
Syd Giver Mappe   3   7 11 15
Vest Giver  Mappe   4   8 12 15
Ingen i faresonen Mappe   1   8 11 14
Nord-Syd i faresonen Mappe   2   5 12 15
Øst-Vest i faresonen Mappe   3   6   9  16
Alle i faresonen Mappe   4   7 10 13

Den samme rekkefølgen gjentas for mappene 17-32 og for hver påfølgende serie på 16 mapper. Mapper som ikke er i samsvar med disse forutsetningene, bør ikke brukes. Men hvis slike mapper likevel blir brukt, gjelder de forutsetninger som er avmerket på disse mappene, i den sesjon de brukes.