§ 19. DOBLINGER OG REDOBLINGER

A. Doblinger

  1. En spiller kan bare doble det sist avgitte bud. Dette budet må være avgitt av en motstander, og det må ikke ha kommet andre meldinger enn pass imellom.
  2. En spiller som dobler, skal ikke nevne antall trekk eller benevnelse. Den eneste korrekte form er å bruke det ene ordet «dobler».**
  3. Hvis en spiller som dobler nevner feil bud, eller feil antall trekk eller feil benevnelse, blir det å betrakte som om han har doblet det faktisk avgitte bud. (§ 16 om UI kan bli brukt.)

B. Redoblinger

  1. En spiller kan bare redoble den sist avgitte dobling. Denne doblingen må være avgitt av en motstander, og det kan ikke ha kommet andre meldinger enn pass imellom.
  2. En spiller som redobler, skal ikke nevne antall trekk eller benevnelse. Den eneste korrekte form er å bruke det ene ordet «redobler».
  3. Hvis en spiller som redobler nevner det doblede bud på feil måte, nevner feil antall trekk eller feil benevnelse, blir det å betrakte som om han har redoblet det faktisk avgitte bud. (§ 16 om UI kan bli brukt.)

C. Opphevelse av dobling eller redobling
Enhver dobling eller redobling blir opphevet av et påfølgende lovlig bud.

D. Scoring av doblet eller redoblet kontrakt
Hvis et doblet eller redoblet bud ikke etterfølges av et lovlig bud, forhøyes scoren som angitt i § 77.