§ 18. BUDENE

A. Korrekt form
Et bud angir et antall trekk (stikk utover 6) fra en til sju og en benevnelse (pass, dobler og redobler er meldinger, men ikke bud).

B. Opphevelse av et bud
Et bud opphever et foregående bud hvis det angir samme antall trekk i en høyere rangerende benevnelse, eller et høyere antall trekk i en hvilken som helst benevnelse.

C. Tilstrekkelig bud
Et bud som opphever det siste foregående budet, er et tilstrekkelig bud.

D. Utilstrekkelig bud
Et bud som ikke opphever det siste foregående budet, er et utilstrekkelig bud.

E. Rangering av benevnelser
Rangeringen av benevnelsene er i synkende rekkefølge: grand, spar, hjerter, ruter, kløver.

F. Andre metoder
Regulerende myndighet kan tillate andre meldemetoder.