§ 17. MELDINGSFORLØPETS VARIGHET

A. Meldperioden begynner
Meldeperioden på et spill begynner for en side når én av spillerne i makkerparet tar kortene sine ut av mappen.

B. Den første meldingen
Den første meldingen avgis av den spilleren som på mappen er angitt som giver.

C. Påfølgende meldinger
Spilleren på giverens venstre side avgir neste melding, og deretter hver spiller i tur og orden med urviseren.

D. Kort fra feil mappe

  1. En melding blir annullert dersom den blir avgitt av en spiller som har tatt kort fra feil mappe.
  2. Etter å ha sett på den rette hånden, melder den feilende spilleren på nytt og meldingene fortsetter normalt derfra. Hvis VM har meldt etter meldingen som ble annullert, skal TL tildele poeng direkte dersom den feilendes nye melding avviker* fra den som ble annullert (VM må gjenta sin melding), eller hvis den feilendes makker deretter har meldt over den tilbaketrukne meldingen.
  3. Når spillet som den feilende tok opp kortene fra skal spilles, skal TL tillate at spillet spilles som normalt hvis den feilende gjentar sin opprinnelige melding. Hvis meldingen den feilende avgir avviker* på noen måte, skal TL fastsette poeng direkte. 
  4. Prosedyrestraff (§ 90) kan ilegges i tillegg til korrigeringer etter 2 og 3 ovenfor.

E. Avslutning av meldeperioden

  1. Meldingene og meldeperioden avsluttes slik det er bestemt i § 22
  2. Når en melding blir fulgt av tre passer, og en av passene ble avgitt utenfor tur, blir ikke meldingsforløpet avsluttet hvis en av spillerne derved blir berøvet sin rett til å melde i den aktuelle melderunden. Når dette skjer, går meldingene tilbake til den spiller som mistet sin tur. Alle påfølgende passer blir annullert, og meldingsforløpet fortsetter som om det ikke hadde skjedd noen uregelmessighet. § 16D gjelder for de tilbaketrukne passmeldingene. Alle spillere som har passet utenfor tur er feilende.

* For eksempel: En ny melding avviker dersom den har en annen betydning eller hvis den er psykisk