§ 15. SPILL AV FEIL MAPPE

A. Spillerne har ikke spilt spillet tidligere
Hvis spillerne spiller et spill som de ikke skal spille i den aktuelle runde (men se C):

  1. Normalt tillater TL at scoren blir stående dersom ingen av de fire spillerne har spilt spillet tidligere.
  2. TL kan kreve at de to parene spiller det riktige spillet mot hverandre senere.

B. Én eller flere spillere har spilt spillet tidligere
Hvis noen spiller et spill som han har spilt tidligere, enten mot riktige motstandere eller mot andre, blir score nummer to på dette spillet annullert for begge sider. TL skal i så fall fastsette poeng direkte for de deltakerne som på denne måte ble fratatt muligheten til å oppnå en gyldig score.

C. Feilen oppdages under meldeperioden
Hvis TL under meldeperioden oppdager at noen spiller et spill som vedkommende etter planen ikke skal spille i den aktuelle runden, skal TL annullere meldingsforløpet, forvisse seg om at deltakerne sitter på korrekt plass, og at de er informert om sine rettigheter så vel i den aktuelle som i påfølgende runder. Et nytt meldingsforløp begynner. Spillerne må gjenta meldingene fra det første meldingsforløpet. Hvis noen melding avviker fra tilsvarende melding i første meldingsforløp, skal TL annullere spillet. Hvis ikke fortsetter meldingene og spillet på normal måte. TL kan tildele prosedyrestraff (og en justert score) dersom han mener at en side med hensikt har forsøkt å hindre normalt spill av mappen.