§ 14. MANGLENDE KORT

A. Ufullstendig hånd oppdaget før spillet begynner
Når det før åpningsutspillet er snudd med fremsiden opp, oppdages at en eller flere hender har mindre enn 13 kort og ingen hånd har mer enn 13 kort, skal TL lete etter hvert enkelt manglende kort og:

  1. Hvis kortet blir funnet, blir det satt tilbake i den mangelfulle hånden.
  2. Hvis kortet ikke kan finnes, rekonstruerer TL given ved å bytte ut den mangelfulle kortstokken med en ny.
  3. Meldinger og spill fortsetter som normalt uten endring i avgitte meldinger. Den rekonstruerte hånden anses å ha inneholdt alle sine kort hele tiden.

B. Ufullstendig hånd oppdaget etter at spillet er begynt
Når det etter at åpningsutspillet er snudd (inntil slutten av korreksjonsperioden) oppdages at en eller flere hender har mindre enn 13 kort og ingen hånd har mer enn 13 kort, skal TL lete etter hvert enkelt manglende kort og:

  1. Hvis kortet blir funnet blant de kortene som er spilt, brukes § 67 
  2. Hvis kortet blir funnet et annet sted, blir det satt tilbake i den mangelfulle hånden. Det kan bli korrigeringer og/eller straff (se 4 nedenfor).
  3. Hvis kortet ikke blir funnet, byttes den mangelfulle kortstokken ut med en ny, og det kan bli korrigeringer og/eller tildeling av straff (se 4 nedenfor).
  4. Kort som settes tilbake i en hånd under betingelsene i seksjon B av denne paragrafen, anses å ha tilhørt den mangelfulle hånden hele tiden. De kan bli straffekort (§ 50), og unnlatelse av å ha spilt dem, kan innebære revoke.

C. Informasjon fra tilbakesetting av et kort
Kunnskap om tilbakesetting av et kort er UI for makker til den spilleren som hadde en ufullstendig hånd.