§ 13. UKORREKT ANTALL KORT

A. TL anser at spillet kan spilles normalt
Når TL finner at én eller flere hender har inneholdt et ukorrekt antall kort (men se § 14), og en spiller med en ukorrekt hånd har avgitt en melding, kan TL dømme at spillet etter oppretting av hendene skal spilles uten endring av meldingene
dersom han anser at spillet da kan spilles normalt. TL kan tildele en justert score etter spillet.

B. Justert score og mulig straff
Ellers skal TL når det er avgitt en melding tildele en justert score og han kan straffe en feilende spiller.

C. Når spillet er fullført
Når man etter at spillet er fullført, finner at én spillers hånd opprinnelig hadde mer enn13 kort og en annen spillers hånd færre (men se § 13F), må resultatet annulleres og en justert score må tildeles (§ 86 D kan gjelde). En feilende spiller kan få prosedyrestraff.

D. Ingen melding avgitt
Dersom en spiller har et ukorrekt antall kort og ingen melding er avgitt på hans hånd:

  1. TL skal korrigere avviket. Hvis ingen av spillerne dermed har sett noen annen spillers kort, skal TL forlange at mappen blir spilt på normal måte.
  2. Når TL finner at én eller flere lommer i mappen har inneholdt et ukorrekt antall kort, og en spiller har sett ett eller flere kort av en annen spillers hånd, hvis TL konkluderer med:
    a) at det er sannsynlig at normal budgivning eller spill ikke vil bli forstyrret av UI, så tillater TL at mappen blir spilt og scoret på normal måte. Dersom TL deretter kommer til at resultatet likevel er påvirket av UI, skal han justere scoren. Feilende spiller kan få prosedyrestraff.
    (b) at UI er vesentlig nok til å hindre normal budgivning eller spill, skal TL fastsette poengene direkte, og TL kan også straffe en feilende spiller.

E. Plassering og flytting av kort
Når TL etter lovene krever at spillet fortsetter så er plassering og flytting av kort UI for makkeren til den spilleren som hadde feil antall kort.

F. Ekstra kort
Ethvert ekstra kort som ikke tilhører den aktuelle given, fjernes når det blir funnet. Meldinger og spill fortsetter upåvirket. Dersom et slikt kort har vært spilt til et avsluttet stikk, kan det bli tildelt en justert score.