§ 11. TAP AV RETTEN TIL KORRIGERING

A. Ved tiltak av den ikke-feilende side
Retten til korrigering av en uregelmessighet kan forspilles hvis en av spillerne på den ikke-feilende side gjør noe som helst før TL er tilkalt. TL dømmer at retten til korrigering er forspilt for eksempel når den ikke-feilende side kan ha fått gevinst av noe en motstander har gjort i uvitenhet om innholdet i den aktuelle lovbestemmelsen.

B. Straff etter at retten til korrigering er forspilt
Selv om retten til korrigering er forspilt ifølge loven, kan TL fastsette en prosedyrestraff (se § 90).