§ 10. FASTSETTELSE AV KORRIGERING

A. Retten til å fastsette korrigering
Det er bare TL som har rett til å fastsette korrigering når dette er aktuelt. Spillerne har ikke på eget initiativ rett til å fastsette (eller gi avkall på -- se § 81C5) korrigering.

B. Opphevelse av utført/frafalt korrigering
TL kan godkjenne eller oppheve enhver korrigering som spillerne har gjennomført eller frafalt uten å være instruert av TL.

C. Valgmuligheter etter uregelmessigheter

  1. Når lovene gir en valgmulighet etter at en uregelmessighet er skjedd, skal TL forklare alle valgmulighetene som står til rådighet.
  2. Hvis en spiller har flere valgmuligheter etter en uregelmessighet, må spilleren gjøre sitt valg uten å rådføre seg med sin makker. 
  3. Når en uskyldig side har valgmuligheter etter at det er skjedd en uregelmessighet fra motpartens side, er det korrekt å velge det mest fordelaktige alternativet. 
  4. Med de begrensningene som fremgår av § 16D2 er det korrekt av den feilende side, etter korrigering av et regelbrudd, å velge meldinger og spill som er fordelaktige for deres side, selv om de dermed synes å tjene på eget regelbrudd (men se § 27 og § 50).